12. หากหน่วยงานท่านเพิ่งจะลงทะเบียนเพื่อปักหมุด แต่พบว่าใน Application มีการปักหมุดไว้แล้ว จะดำเนินการอย่างไร

ระบบจะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ ๆ เข้ามาลงทะเบียนก่อนหน้า ในส่วนของ username และ password ของหน่วยงานจะเป็นชุดเดียวกัน สามารถใช้งานร่วมกันได้ รบกวนท่านประสานงานกันภายในเพื่อตรวจสอบว่า หมุดที่ปักนั้นถูกต้องหรือไม่ หากไม่ท่านสามามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้

11. กำหนดหรือไม่ว่า วันนึงสามารถปักหมุดได้กี่ครั้ง และ กี่จุด

1 username (บัญชีผู้ใช้) สามารถปักได้ 1 จุดเท่านั้น แต่หากปักแล้วไม่ถูกต้องแล้วสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

10. หลังจากที่ปักไปแล้วมีการย้ายสถานที่ของสำนักงาน จะดำเนินการอย่างไร

ขอความร่วมมือมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ โดยสามารถดูวิธีการปักหมุดจากคู่มือตามลิงค์https://citizen.info.go.th/manual/

9. ความยาวสูงสุดของตัวอักษร (Maximum Length) ของข้อมูลที่สามารถกรอกได้บน Application ปักหมุด

ชื่อสถานที่ : ความยาวสูงสุด 255 ตัวอักษร รายละเอียดที่อยู่หน่วยงาน : ไม่ได้จำกัดความยาว แนะนำให้ท่านกรอกที่อยู่หน่วยงานโดยระบุ เลขที่, ซอย หมู่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ เว็บไซต์ : ความยาวสูงสุด 500 ตัวอักษร ชั้น : ความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร (สามารถระบุได้ทั้งตัวษรและตัวเลข เช่น b1, b2 เป็นต้น)

7. การถ่ายภาพประกอบหมุดที่ปักบน Application หากภาพผิดมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ปัจจุบันยังไม่สามารถลบภาพที่ผิดออกได้ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงใน version ถัดไป หากหน่วยงานต้องการลบภาพ ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

6. หลังจากปักหมุดแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

หากยังไม่ได้ทำแบบสำรวจความพร้อม ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพร้อม และท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของโครงการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอได้จาก https://citizen.info.go.th/manual/

5. หากที่อยู่ตอนปักหมุดไม่ตรง จะต้องทำอย่างไร

• สามารถแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เองได้ โดยพิกัดดังกล่าวมีผลต่อการเเสดงข้อมูลไปยัง Application CITIZENinfo

4. หากเลื่อนหมุดแล้ว เห็นว่าไม่ตรงกับสถานที่จริง จะต้องดำเนินการอย่างไร

แอปพลิเคชันปักหมุด สามารถ zoom เข้า และ zoom ออกได้ ซึ่งผู้ที่จะปักหมุดจะต้องทราบเบื้องต้นว่า ตำแหน่งของท่านจริงๆ อยู่ตรงจุดไหน