7. การถ่ายภาพประกอบหมุดที่ปักบน Application หากภาพผิดมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

ปัจจุบันยังไม่สามารถลบภาพที่ผิดออกได้ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงใน version ถัดไป หากหน่วยงานต้องการลบภาพ ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

6. หลังจากปักหมุดแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

หากยังไม่ได้ทำแบบสำรวจความพร้อม ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพร้อม และท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของโครงการ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอได้จาก https://citizen.info.go.th/manual/

5. หากที่อยู่ตอนปักหมุดไม่ตรง จะต้องทำอย่างไร

• สามารถแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่เองได้ โดยพิกัดดังกล่าวมีผลต่อการเเสดงข้อมูลไปยัง Application CITIZENinfo

4. หากเลื่อนหมุดแล้ว เห็นว่าไม่ตรงกับสถานที่จริง จะต้องดำเนินการอย่างไร

แอปพลิเคชันปักหมุด สามารถ zoom เข้า และ zoom ออกได้ ซึ่งผู้ที่จะปักหมุดจะต้องทราบเบื้องต้นว่า ตำแหน่งของท่านจริงๆ อยู่ตรงจุดไหน

1. หน่วยงานภายใต้สังกัดจำนวนมาก จะต้องดำเนินการปักทุกจุดเลยหรือไม่

ขอความร่วมมือในการดำเนินการปักหมุดทุกจุด/ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด ในกรณีที่ส่วนกลางที่ไม่ได้มีกระบวนงาน หน่วยงานสามารถปักที่จุดหลักจุดเดียว หรือทุกจุด ตามรายชื่อและระยะเวลาที่ประกาศไว้ได้