7. ระบบจะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่หรือไม่ และจะเปิดลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเมื่อใด

7.1 สพร. จะปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. 7.2 สพร. จะเปิดลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งรูปแบบการขอ User Name และ Password จะให้หน่วยงานแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม

6. เมื่อทำแบบสำรวจแล้วระบบไม่แสดงกระบวนงานของหน่วยงานตามฐานข้อมูลคู่มือประชาชน หรือแสดงกระบวนงานไม่ครบ

แบบสำรวจกระบวนงานจะสำรวจเฉพาะกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยดึงมาจากข้อมูลบนระบบคู่มือประชาชน (info.go.th) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 หากหน่วยงานท่านเพิ่มเติมกระบวนงานมาหลังจากนี้ระบบจะไม่แสดง ขอให้ติดต่อที่ DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

4. กรณีท่านเป็นหน่วยงานหลักซึ่งมีหน่วยงานสาขาให้บริการหลายแห่ง จะต้องดำเนินการอย่างไร

ขอความร่วมมือให้ท่านชี้แจงหน่วยงานสาขาของท่านให้แต่ละสาขาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยหน่วยงานสาขาจะได้รับ username / password เฉพาะของแต่ละสาขา หรือหากท่านต้องการความช่วยเหลือกรณีที่ท่านมีหน่วยงานสาขาหลายแห่ง ให้ติดต่อผ่าน DGA Contact Center อีเมล contact@dga.or.th โทร 02-612-6060

3. ถ้าหน่วยงานท่านไม่ได้อยู่ใน พรบ.อำนวยความสะดวก (info.go.th) และไม่มีจุดให้บริการประชาชนจะต้องปักหมุดหรือไม่

ต้องปัก โดยท่านดำเนินการขอ Username Password จากระบบ คลิกที่ปุ่มไม่พบหน่วยงาน หลังจากนั้น สพร.จะทำการเเจ้งกลับหน่วยงานอีกครั้งโดยกำหนดการณ์การแจ้งกลับ เป็นไปตามที่ประกาศสำคัญไว้